Falkenbergs Konsertförening

 

är en ideell förening som med stöd av Falkenbergs Kommun,

Statens Kulturråd och Kultur i Halland anordnar offentliga konserter.

 

 

MEDLEMSAVGIFT SÄSONGEN 2017-2018    200:–
ABONNEMANG INKL MEDLEMSAVGIFT    900:–

 

                             BILJETTPRIS  150:-
                         MEDLEMSPRIS  100:-
       SKOLUNGDOM under 18 år   20:-
Kulturkortet gäller på samtliga konserter

Förköp med tillägg för serviceavgift kan ske hos Turistbyrån eller via webben. Länk vid respektive konsert under fliken ”Generalprogram”.

Välkommen till våra konserter!
Falkenbergs Konsertförening är medlem i:
och


Medlemsavgiften eller abonnemang kan
sättas in på Falkenbergs Konsertförenings
bankgiro 5818-8418

                 

   Styrelse 2017
 
Åke Mattsson ordf. Tel 0346-596 00  –  Kjell Jacobson v.ordf. Tel 0346-805 07

  Jeanette Forsén kassör Tel 0346-101 45  –  Stig Johansson sekr. Tel 0346-928 76

       Maria Löfberg Tel 0346-961 90  –  Björn Bengtsson Tel 0346-482 50   

  Rolf Hallgren Tel 0346-136 53  –  Ted Ernhill Tel 0702-564 123

Monika Murek Tel 076-265 46 54   

E-post: konsert_falkenberg@telia.com
Hemsida: www.falkenbergskonsertforening.com
Facebook: www.facebook.com/falkenbergskonsertforening